Ägarstöd

Att äga fastigheter innebär ett stort ansvar och många beslut fattas som har stor påverkan på värdet och den långsiktiga utvecklingen av fastigheten.

Hyresgäster

En kontinuerlig översyn av de avtal som finns och löpande dialog med nyttjare och hyresgäster är av avgörande betydelse för fastighetens långsiktiga resultat.

Kostnadsstyrning

Att genomföra underhållsarbeten och projekt innebär ofta stora utgifter och risker, det är därför extra viktigt med planering och uppföljning av dessa arbeten.

Om Oss

Efter en lång och bred erfarenhet av fastigheter har vi sett att det i så gott som alla fastigheter finns
möjligheter att skapa värden. Cael betyder rymd eller utrymme på latin. Vår ambition är att hjälpa
fastighetsägare att utnyttja de fastigheter och utrymmen man förfogar över på ett affärsmässigt och effektivt sätt.

Vår affärsidé är enkel:
Att genom erfarenhet och kompetens bistå fastighetsägare med att skapa värden i sina fastigheter.

Vår Värdegrund

Kunden i centrum

Vi är alltid lyhörda för våra uppdragsgivares önskemål men kommer även med proaktiva förslag utifrån den enskilde kundens och fastighetens mål. – Nöjda kunder är alltid vår högsta prioritet.

Ansvarstagande

Vi tar ansvar för det som vi har lovat och för en hög kvalitet i de arbeten som genomförs. För att säkerställa kvaliteten i arbetet har vi fastlagda processer som vi arbetar efter och ständigt utvecklar.

Långsiktiga resultat

Det är viktigt att de resultat som uppnås inte bara är tillfälliga utan att de medför en långsiktig nytta. Vår ambition är att varje enskilt uppdrag skall bidra till verkliga värdeökningar för kunden.

Ladda ned gratis mall för hyreskontrakt

Fyll i dina uppgifter så skickas en mall för hyreskontrakt för lokaler till din mail helt utan kostnad.

Referensuppdrag

Nedan ses exempel på tjänster och tjänstepaket utifrån genomförda uppdrag.
Kontakta oss gärna om ni önskar personliga referenser eller referenser från andra typer av tjänster.