Ägarstöd

Att äga fastigheter innebär ett stort ansvar och många beslut fattas som har stor påverkan på värdet och den långsiktiga utvecklingen av fastigheten.

Genom en lång och bred erfarenhet av ansvar för fastigheter och ekonomisk styrning kan vi bistå med stöd för att tillvarata och utveckla fastigheternas värden. Det kan vara alltifrån ett helhetsansvar som förvaltare eller fastighetschef till stöd i enskilda frågor.

Nedan följer några av de tjänster vi erbjudande inom detta område:

  • Deltagande som stöd till styrgrupp, styrelse.
  • Upprättande av affärsplaner.
  • Nyckeltalsanalys och förslag på åtgärder för utveckling av fastighetens resultat.
  • Initiering och genomförande av framtagna åtgärdsförslag.
  • Styrning av entreprenörer och leverantörer.
  • Kostnadsanalyser, analyser av drift och underhåll.
  • Investerings-, lönsamhetskalkyler.