Allmänna köpvillkor

Allmänna villkor vid köp från hemsida

Allmänt

Dessa allmänna villkor gäller för besökare av www.cael.se (“cael.se”) samt den som gör ett köp köper ett avtal (“Kunden”) via formulär på cael.se. Kunden uppmanas att läsa dessa Allmänna villkor samt Integritetspolicy innan köp på cael.se görs.
Cael.se tillhandahålls av Cael Development AB (“Cael”) med org.nr. 556927-6461 samt med besöksadress Cedergrensvägen 45, 126 36 i Stockholm.
En Kund som besöker och använder sig av cael.se förbinder sig att följa dessa Allmänna villkor och eventuella villkor och instruktioner som Cael publicerar på cael.se.  Kunden förbinder sig att acceptera dessa allmänna villkor vid köp av avtal. Kunden är även skyldig att iaktta gällande lagar, regler, myndighetsbeslut vid användningen av cael.se. Cael reserverar sig för eventuella felskrivningar som kan förekomma på cael.se.

Vid köp av konsulttjänster gäller andra villkor än dessa.

Köp av Avtal

1. Allmänt
Besökare av cael.se kan välja att köpa avtalet efter slutförande av alla steg i formuläret och accepterande av de allmänna villkoren och integritetspolicyn samt bekräftat köp. Köpet debiteras med anvisat fast pris som är inklusive moms. Ett avtal är ingånget mellan Kund och Cael när Kund klickar på slutför köp.

2. Betalning
Betalning sker via Klarna Checkout som tillhandahålls av Klarna Bank AB. Genom att lämna information i kassan godkänner du Klarnas villkor.

Kreditupplysningar som tas av Klarna påverkar inte din kreditvärdighet och kan inte ses av andra som begär kreditupplysning om dig, t ex banker. När du identifierats uppvisar Klarna Checkout vilka alternativ som är tillgängliga för dig. Faktura är förvalt som betalningsalternativ men du kan givetvis välja fritt mellan de andra alternativen såsom direktbetalning via bank eller betalning med kort. Vilka alternativ du erbjuds kan växla från tid till annan.

3. Leverans
Cael erbjuder leverans via via e-post. Normalt skickas alla avtal inom 24 timmar, men om Cael får ny information eller behöver kontakta Kunden för kompletterande information efter lagd order, kan det dröja ytterligare tid än 24 timmar. Leveranstiden är normalt 1-3 dagar.

4. Ändringsrätt och Ångerrätt
Vid felskrivningar har Kund möjlighet att ändra i avtalet inom tio (10) dagar ändra fritt i köpt avtal. Eftersom avtalet är kundanpassat efter Kundens information och anvisningar, finns ingen möjlighet till ångerrätt enligt lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.

5. Nöjdhetsgaranti
Cael erbjuder en så kallad “Nöjdhetsgaranti” vid köp av avtal på cael.se, som säkerhetsställer att kunden är nöjd med sitt köp. Kunden skall först ringa till Cael +46 8 409 040 50 varpå Cael försöker lösa eventuella fel. Är inte felen lösta genom samförstånd, kan kund inom tjugo (20) dagar från köp skicka e-post till Cael på info@cael.se med en begäran om återbetalning.

6. Ansvar
Cael tar vid köp av formulär inget ansvar för att formulär är korrekt ifyllda eller för att uppsägningar av avtal är korrekt genomförda.

7. Force Majeure m.m.
Cael är inte ansvarig för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, terroristdåd, eldsvåda, storm, explosion blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Cael själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd.

Vid frågor eller funderingar gällande våra Allmänna Villkor är Du välkommen at kontakta oss på telefonnummer +46 8 409 040 50 eller via e-post info@cael.se.