Avtal

För lokaler

Skriv online och få det via mail

De avtal och överenskommelser som ett företag skriver utgör en mycket viktig del av ett företags verksamhet eftersom det reglerar de villkor som gäller både gentemot kunder och leverantörer. Det är därför viktigt att dessa är tydliga och reglerar det som önskas.

Hyresavtal för lokaler kan laddas ned utan kostnad. Ett par andra dokument kan köpas via länkar nedan.

Kontakta oss gärna om det är andra avtal eller dokument ni önskar ha hjälp med!

Skriv ert avtal eller uppsägning online

Lokalhyresavtal

Genomtänkta lokalhyresavtal är viktiga för både fastighetsägare och hyresgäster

Gratis

Uppsägning

Hyresvärds uppsägning av en hyresgästs lokalhyresavtal för ändrade villkor.

90 Kr

Överlåtelseavtal

När befintligt lokalhyresavtal ska överlåtas till en annan hyresgäst.

90 Kr

Att tänka på

Några saker att tänka på när det gäller hyresavtal för lokaler:

  • Är hyran fakturerad marknadsbaserad om du jämför med liknande lokaler i området.
  • Vad är avgränsningen för drift och underhåll i avtalet, ansvarsfördelningen är den du vill ha under hyresperioden.
  • Hur ansvar för myndighetskrav, t.ex. brandansvar, regleras i avtalet.
  • Är hyresgästen skattepliktig och har hyrestillägget för mervärdesskatt beaktats om lokalerna hyrs ut till en hyresgäst som inte är skattskyldig.
  • Finns det tydlighet när det gäller fördelning av kostnader och ansvar för förbrukningsvaror som el, värme och eventuell kylning.
  • Finns det delar som måste regleras i speciella föreskrifter.