Integritetspolicy

Integritetspolicy

Din integritet är viktig för oss, därför har vi upprättat denna integritetspolicy som beskriver hur vi hanterar och skyddar dina uppgifter, samt dina rättigheter.

Personuppgiftsansvarig
Ansvarig för personuppgiftsbehandlingen är Cael Development AB (556927-6461), Cedergrensvägen 45, 123 36 Hägersten. Tel: 08-409 040 50, Mail avseende personuppgifter: info@cael.se. Cael Development AB behandlar personuppgifter i enlighet med gällande svenska lagar samt EU:s dataskyddsförordning, GDPR (General Data Protection Regulation).

Vilka uppgifter samlar vi in?
Det är uppgifter som du själv lämnar till oss i samband med visat intresse för någon av våra tjänster, nyhetsbrev eller vid nedladdning av mall för hyreskontrakt.Vanligtvis består uppgifterna av namn, mailadress och telefonnummer. Surfar du på vår hemsida och godkänner cookies så kan det hända att vi även lagrar ditt ip-nummer av statistiska skäl i Google Analytics.

Vad är syftet med att samla in och spara uppgifterna?
Huvudsakligen är det för att kunna erbjuda dig en konsulttjänst, fullfölja överenskomna avtal, erbjuda tilläggstjänster, skicka nyhetsbrev eller erbjuda annan information.

På vilken grund sparar vi uppgifterna?
Det finns olika grunder för att spara personuppgifter, primärt är det nedanstående som berör relationen mellan oss och dig som kund:

    • Samtycke, då du själv samtyckt till att vi sparar uppgifter.
    • Avtal, då vi har ett avtal med dig som kräver personuppgifter t ex ett konsultavtal.
    • Intresseavvägning, då intresset för oss att kontakta dig väger tyngre än ditt intresse av skydd av personuppgifter, t ex spara telefonnummer för att kunna kontakta dig efter genomfört uppdrag.

Delar vi uppgifterna med någon tredje part?
Vi säljer aldrig dina uppgifter till någon utomstående part. Däremot kan vi komma att dela dem med våra samarbetspartners i de fall som vår partner levererar en tjänst som en del av vårt erbjudande eller att du som kund beställt en tilläggstjänst.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?
Vi sparar dina personuppgifter så länge som är nödvändigt för att kunna utföra åtaganden och för att kunna skicka ut erbjudanden eller information så länge som du önskar. Om information eller erbjudanden ej längre önskas raderas personuppgifterna.

Dina rättigheter

Oavsett vilken information vi har sparat om dig ska du alltid kunna ha kontroll över dina egna uppgifter.
Därför har du enligt gällande dataskyddslagstiftning tillgång till följande rättigheter.

Rätt till tillgång (”registerutdrag”).
Du kan begära utdrag över registrerade personuppgifter och verifiera den informationen vi har om dig.

Rätt till rättelse.
Du har alltid rätt att få felaktig information rättad.

Rätt att bli raderad.
Du har alltid rätt att begära att få dina personuppgifter raderade. Undantaget är om vi måste behålla dem för arkivering i enlighet med lagstiftningen.

Rätt till dataportabilitet.
Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig på ett samtycke från dig eller för att fullgöra ett avtal med dig kan du ha rätt att begära att få ut uppgifterna i ett maskinläsbart format, i syfte att återanvända dom hos ett annat företag. Det gäller främst uppgifter som du själv lämnat till oss.

Rätt att göra invändningar.
Du har alltid rätt att slippa direktmarknadsföring och att invända mot sådan behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning (berättigat intresse) För de fall vi använder berättigat intresse/intresseavvägning som laglig grund för ett ändamål har du möjlighet att invända mot behandlingen. För att kunna fortsätta behandla dina personuppgifter efter en sådan invändning behöver vi kunna visa ett tvingande berättigat skäl för den aktuella behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för det ändamålet

Rätt att begränsa behandling av personuppgifter
Du har rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter om du exempelvis anser att dom inte är korrekta eller om du inte vill ta emot marknadsföring som baserar sig på uppgifterna i våra register. Kontakta info@cael.se om du har frågor eller vill begära att nyttja någon av dina rättigheter.

Har du klagomål?

Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna dessa till den nationella tillsynsmyndigheten. Det är Datainspektionen som ansvarar för tillsynen av personuppgiftsansvariga i Sverige.