Referenser

Referenser

Exempel från tidigare uppdrag

Nedan följer exempel på tjänster och servicepaket baserat på slutförda uppdrag.
Kontakta oss gärna om du vill ha personliga referenser eller referenser från andra typer av tjänster.

Omförhandling av lokalavtal

Stöd under hela processen vid uppsägning av avtal gällande butikslokal för ändrade villkor.

Uthyrning, hyresavtal och hyresgästanpassning

Uppdraget innebar hjälp under hela processen från överenskommelse med avträdande hyresgäst till ny inflyttad hyresgäst.

Rådgivning och upprättande av avtal vid avträde

Uppdraget innebar rådgivning och upprättande av avtal efter uppsägning för avflytt då hyresvärden hade behov av lokalen för annan verksamhet.

Upphandling av förvaltningsavtal

Upphandling och rådgivning tecknande av avtal för helhetsförvaltning utifrån AFF.