Omförhandling av lokalavtal

Omförhandling av lokalavtal

Arbetet innebar stöd under hela processen vid uppsägning av avtal gällande butikslokal för ändrade villkor. Ingående delar var upprättande av uppsägningshandling, delgivning, kontroll av motpartens uppsägning samt förhandling om villkor för nytt hyresavtal. I uppdraget ingick även att kontrollera och bedöma marknadshyran för den aktuella lokalen samt stöd vid sammanträde i hyresnämnden.

Cael Development AB
Telefon: + 46 8 409 040 50
E-post: info@cael.se