Rådgivning och upprättande av avtal vid avträde

Rådgivning och upprättande av avtal vid avträde

Uppdraget innebar rådgivning och upprättande av avtal efter uppsägning för avflytt då hyresvärden hade behov av lokalen för annan verksamhet. Överenskommelsen som gjordes innebar att ett engångsbelopp erlades av hyresvärden till hyresgästen samtidigt som hyresgästens respektive hyresvärdens ansvar reglerades. Exempel på regleringar var ansvar för nedmontering av installationer för verksamheten och äganderätt gällande inventarier.