Upphandling av förvaltningsavtal

Upphandling av förvaltningsavtal

Fastighetsägaren ville göra en översyn av avtal för den totala förvaltningen. Uppdraget innebar rådgivning och granskning av avtal för den ekonomiska och tekniska förvaltningen samt av avtal för drift och skötsel. Exempel på områden man önskade klarlägga hos entreprenörerna var den tekniska kompetensen, befintliga rutiner för arkivering av handlingar, projektkompetens samt eventuella påslag vid anlitande av sido- och underentreprenörer.