Fastighetsutveckling

Det finns så gott som alltid möjligheter att skapa extra värden i en fastighet.

Det kan vara en lokal som kan användas som bostad, ett outnyttjat utrymme som kan användas bättre eller en möjlighet till utbyggnad. Genom att ta tillvarata dessa möjligheter kan ofta betydande värden skapas och fastighetens ekonomi förbättras.

Exempel på delar i detta arbete är:

  • Identifiera möjlighet till utveckling.
  • Investeringskalkylering
  • Framtagande av förslag till investeringar
  • Konvertering av ytor. Lokal till bostad, butik till kontor etc.
  • Sökande av bygglov.
  • Genomförande av projekt.