Hyresavtal och förhandling

En kontinuerlig översyn av de avtal som finns och löpande dialog med nyttjare och hyresgäster är av avgörande betydelse för fastighetens långsiktiga resultat.

För lokaler är möjligheterna att påverka intäkterna större än när det gäller bostäder. I lokalavtalen regleras dessutom drifts- och underhållskostnader vilka också har en påverkan på det slutliga resultatet.

Nedan följer några av de tjänster vi erbjudande inom detta område:

  • Upprättande av lokalhyresavtal inkl.  gröna avtal.
  • Uppsägning av hyresavtal för omförhandling eller för avflytt.
  • Omförhandling av hyresavtal.
  • Uppsägningar av lokalavtal.
  • Bedömning av marknadshyra.
  • Kontraktsanalys