Lokaluthyrning

Att minimera tiden för hur länge lokaler är vakanta är en grundläggande del i fastighetsföretagande.

Men när det finns utrymmen som man vill hyra ut är det inte bara hyran som är av betydelse. Det är även viktigt att man hyr ut till rätt hyresgäst samt att övriga villkor i hyresavtalet är anpassade efter hyresgästens verksamhet, fastighetsägarens långsiktiga önskemål och de förhållanden som finns i lokalen.

Nedan följer några av de tjänster vi erbjudande inom detta område:

  • Syn av lokalen samt bedömning av om eventuellt åtgärder behövs inför uthyrning.
  • Uppskattning av marknadshyresnivå.
  • Dialog om acceptanshyra och förhållningssätt kring investeringar.
  • Fotografering.
  • Annonsering.
  • Visning av lokalen.
  • Kreditupplysning gällande potentiella hyresgäster.
  • Förhandling med potentiella hyresgäster.
  • Avtalsupprättande och avtalsskrivning.