Projekt och projektledning

Genomförande av projekt och investeringar innebär ofta stora utgifter under en kort tid vilka har en stor påverkan på fastighetens långsiktiga värde och resultat.

Hur man styr och genomför dessa projekt har en stor påverkan på projektets slutkostnad. Det finns en stor risk för att en projektbudget överskrids eller för att man inte erhåller önskad kvalitet. Projekt är därför ett område där det är extra viktigt att arbeta med erfarna och kompetenta upphandlare, projektledare och tekniska konsulter.

Exempel på aktiviteter med anknytning till projekt:

  • Budgetera och kalkylera projekt i tidiga skeden.
  • Projektledning.
  • Upphandling av entreprenörer och konsulter.
  • Genomförande av hyresgästanpassningar.
  • Genomförande av underhållsarbeten.
  • Initiering och genomförande av energisparprojekt. LCC-analyser, livscykelkostnadskalkyler
  • Konvertering av ytor. Lokal till bostad, kontor till butik etc. Analys och genomförande.