Upphandling och kostnadsstyrning

Förutom att hanteringen av drift och löpande underhåll påverkar de nuvarande kostnaderna så påverkar hur väl fastigheten sköts i vilken omfattning som större underhållsinsatser behöver göras.

Det är därför viktigt att tänka över vad som skall ingå i en drifts- och underhållsentreprenader. För att erhålla rätt kvalitet till rätt pris är ofta upphandlingar nödvändiga. Det är också viktigt med genomtänkta avtal för att säkerställa att det som överenskommits är det som levereras.

Några av de tjänster vi erbjuder inom detta område ses nedan.

  • Kostnadsanalyser, analyser av t.ex. drift och underhåll.
  • Upphandling av drift- och skötselavtal.
  • Upphandling av fastighetsförvaltning.
  • Entreprenadupphandlingar, t.ex. av underhållsarbeten.
  • Livscykelkostnadsanalyser (LCC-analyser).